مالباختگان زغال فشرده

تا به اینجا از مزایا و شرایط راه اندازی خط تولید زغال فشرده صحبت کردیم حال نوبت به بررسی شرایط آن می رسد تا بتوانیم از بروز مالباختگان تولید زغال فشرده پیشگیری کنیم ! هدف از نگارش این مقاله این است که  نکاتی را که باعث ورشکستگی یک کارآفرین در زمینه تولید زغال می شود بررسی کنیم . قبل ازهر چیزی باید برای شروع این حرفه مواردی را مورد ارزیابی قرار دهیم تا از داشتن شرایط آن مطمئن شویم چه کسانی در ت...