نحوه تولید زغال سنتی

نحوه تولید زغال سنتی چگونه است؟زغال سنتی چیست؟ زغال سنتی چگونه درست می شود؟ زغال سنتی چه ویژگی هایی دارد؟ چند نوع زغال سنتی داریم؟ شیوه ساخت زغال سنتی چگونه است؟ مواد اولیه برای تولید زغال سنتی چه موادی هستند؟ پیش تر از زغال های صنعتی،زغال های سنتی تولید و عرضه می شدند و به تبع آن روش تولید آن مبتدی تر از زغال های صنعتی می باشد. بشر به دنبال انرژی و حرارتی بود که بتواند با آن خانه خو...