تولید زغال حبه ای

زغال حبه ای چیست زغال حبه ای نوعی از  زغال است که از خاک زغال چوب و خاک زغال هسته سخت درختان تولید می شود و به صورت حبه ای برش داده می شود معروفترین زغال حبه ای تولید شده از نارگیل است. این زغال به دلیل اینکه از مواد اولیه بازیافتی تهیه می شود به زودی توانست در بازار فروش محبوبیت پیدا کند و در بین مصرف کنندگان مشتری های ثابت خود را شناسایی کند و تا به امروز به صورت بسیار جدی در بازار های داخلی و ...