زغال فشرده چیست

همه چیز درمورد زغال فشرده [aparat id='F5ybj']   زغال فشرده چیست ؟ زغال فشرده یا پرسی ، که با نام زغال چینی هم شناخته می شود. (به دلیل خاستگاه آن که در ابتدا در چین بود) با استفاده از برخی فرآورده های چوبی و قرارگیری در خط تولید زغال فشرده  و دستگاه ها ساخته می شود. یکی از مراحل مهم و دستگاه هایی که در خط تولید زغال فشرده استفاده می شود نیز کوره است. در واقع دستگاه های دیگر بریک...