تفاوت-زغال-قلیان-با-زغال-معمولی

زغال قلیان و زغال معمولی چه فرقی دارند؟ شاید به نظر برسد زغالها تفاوت چندانی با هم ندارند و استفاده از زغالی که بسوزد و کار راه بیاندازد کافی میباشد اما افرادی که استفاده زیاد از زغال دارند و میدانند که چنین نیست و کیفیتها و انواع بسیار متفاوتی از زغال وجود دارند به جز انواع زغال که از نظر چوب و مواداولیه باهم متفاوتند زغالها از لحاظ کاربری باهم فرق میکنند. در اینجا به تفاوت زغال کباب و قلیان م...