مواد اولیه مورد نیاز تولید زغال فشرده

آشنایی با مواد اولیه و اجزای به کار رفته در خط تولید زغال : برای تولید زغال به چه مواد اولیه ای نیاز داریم؟ مواد اولیه مورد نیاز برای تولید زغال را از کجا تهیه نماییم؟ چند نوع مواد اولیه برای تولید زغال وجود دارد؟ چه تجهیزاتی جهت تولید زغال مورد نیاز می باشد؟ دستگاه های لازم برای این امر را از کجا تهیه نماییم؟ در وهله اول جهت تولید زغال ما به دو رکن اصلی نیازمندیم که به شرح هر یک از ...